Skip to content

Kto je za Hopero?

Hopero sú experti z oblasti biznisu, akadémie a praxe, ktorí vám pomôžu s transformáciou digitalizácie financovanou z grantových zdrojov.

hodnoty hopero
image (22) (1)

Kempelenov inštitút inteligentných technológií je nezávislý neziskový výskumný inštitút, ktorého cieľom je prinášať do firiem excelentnú vedu ako kľúčový nástroj pre rozvoj talentu a urýchlenie prenosu technológií a zvýšenie inovácií. V rámci HOPERO KInIT koordinuje vytváranie a poskytovanie služieb, dodáva firmám nástroj na samohodnotenie zrelosti AI a poskytuje profesionálne služby pre projekty využívajúce AI. Experti KInITu sú zapojení aj do vzdelávacích aktivít HOPERO.

sapie

SAPIE je nezávislou a neziskovou platformou, ktorá sa zameriava na podporu inovačného ekosystému a digitalizácie na Slovensku. Jej cieľom je budovať siete medzi súkromnými, verejnými a neziskovými aktérmi. V rámci HOPERO sa SAPIE venuje prepájaniu komunít a vzdelávaniu. Toto poslanie realizuje cez organizáciu networkingových podujatí, konferencií, workshopov, školení a iných aktivít, ktoré pomáhajú vytvárať jednotný a prepojený ekosystém. Okrem toho zodpovedá za marketing a externú komunikáciu HOPERO.

image (24)

Centrum spoločných činností SAV a Výpočtové stredisko SAV sú slovenským poskytovateľom prístupu k verejným vysokovýkonným výpočtovým systémom. V projekte HOPERO CSČ SAV má na starosti všetky dáta, ich efektívne spracovanie a tým vytvorenie prostredia pre digitálne fungovanie HOPERO. CSČ SAV slovenským firmám poskytuje aj poradenstvo a technické konzultácie o efektívnom nasadení AI/ML nástrojov v HPC prostredí (High Performance Computing – vysokovýkonné počítanie). Okrem toho prispieva k vzdelávaciemu programu HOPERO poskytovaním kurzov zameraných na AI.

logo (2)

CIVITTA Slovakia je jedným zo stredoeurópskych lídrov v podpore inovácií a inovátorov, zameriava sa na inovačné a grantové poradenstvo. V rámci HOPERO pomáha CIVITTA slovenským podnikom efektívne získavať grantové zdroje pre svoju digitálnu transformáciu a dlhodobý rozvoj, digitálnym startupom získať zdroje na udržateľný rast a slovenskému digitálnemu inovačnému ekosystému rozvíjať sa prostredníctvom spolupráce. CIVITTA tiež manažuje chod HOPERO tak, aby mohol efektívne naplniť svoje poslanie.  

HOPERO Leadership

Strategy & People Lead

Mária Bieliková

Strategy & People Lead
Product Lead

Michal Kompan

Product Lead
Data Lead

Lucia Demovičová

Data Lead
Investment Readiness Expert

Michal Laco

Investment Readiness Expert

Michal Kardoš

Community and Marketing Lead
General Project Manager

Anna Brziaková

General Project Manager

HOPERO Key Experts

Investment Readiness Expert

Eva Šimeková

Investment Readiness Expert
Funding Advisory Expert

Anna Brziaková

Funding Advisory Expert
Funding Advisory Expert

Matej Barvirčák

Funding Advisory Expert
Funding Advisory Expert

Marek Ševčík

Funding Advisory Expert
Funding Advisory Expert

Michal Laco

Funding Advisory Expert
Product Manager

Matej Maderič

Product Manager

Michal Kardoš

Ecosystem Expert
Project & Communication Expert

Juraj Popovič

Project & Communication Expert
Marketing team

Martina Révayová

Marketing team
Communication Lead

Tatiana Gašparová

Communication Lead
Events & Networking Lead

Alica Balaščíková

Events & Networking Lead
AI/ML Researcher

Michal Kompan

AI/ML Researcher
AI/ML Researcher

Viera Rozinajová

AI/ML Researcher
AI/ML Researcher

Marián Šimko

AI/ML Researcher
AI/ML Researcher

Daniela Chudá

AI/ML Researcher
AI/ML Researcher

Jakub Šimko

AI/ML Researcher
AI/ML Researcher

Gabriela Grmanová

AI/ML Researcher
Training Coordinator

Miloslav Valčo

Training Coordinator
HPC Access Consultant

Lucia Demovičová

HPC Access Consultant
AI Ethics Expert

Juraj Podroužek

AI Ethics Expert

Náš pracovný proces

ai testing

Test before invest

Hopero ponúka nové metódy a inovácie v oblasti inteligentných technológií, konkrétne AI.

ai trening

Trainings and digital skills

Hopero ponúka firmám
školenia o digitálnych
zručnostiach.

funding

Access to funding

Hopero radí v oblasti financovania a ukazuje
prístup k skutočným možnostiam financovania.

ekosystem

Ecosystem building

Hopero vytvára vzdelávacie
a networkingové podujatia
na pomoc firmám s digitálnou transformáciou.

o nas

Základné presvedčenia

V aké pravdy veríme?

Vynikajúci prenos z vedy do podnikania pozdvihne obe strany. Digitalizácia je nevyhnutnosťou pre podnikanie novej generácie. Hopero by mal ísť príkladom a byť teda číslo jedna v digitalizácii. Po dosiahnutí digitalizácie je AI upgrade/skratka importu a diferenciátor.

Hopero hodnoty

Hodnoty, ktoré označujú spôsob, akým Hopero funguje, sú:

Prístup otvorenej spoločnosti
Pozitívnosť
Zodpovednosť
Dôvera
Ľudskosť
Zvedavosť
hodnoty hopero