Skip to content
Naše služby - Hopero - HOPERO

Naše služby – Hopero

Digitalizuj
pomocou AI

Hopero ti pomôže s digitálnou transformáciou s použitím umelej inteligencie (AI). Prevedieme vás testom, pomôžeme vám implementovať digitálnu transformáciu, naučíme vás hľadať finančné prostriedky na vaše projekty a vytvárame podujatia na podporu vášho podnikania.

hopero ai
Otestuj svoju firmu a ziskaj odporucania na skolenia, podujatia, workshopy a expertov.

Otestuj svoju firmu a ziskaj odporucania na skolenia, podujatia, workshopy a expertov.

Financované z programu Digitálna Európa

Financované z programu Digitálna Európa

Získaj experta z biznisu

Získaj experta z biznisu

1.
Test before invest

Hopero ponúka prístup k technickej expertíze
a experimentovaniu, takže všetci zainteresovaní môžu „testovať pred investovaním“.

Čo môžete ako podnikateľ získať?
“Projekt profesionálnych služieb AI”

Projekt môže zahŕňať tieto služby:
– Identifikácia príležitostí na prijatie AI technológie
– Návrh inovatívnych metód pre vybrané doménové problémy (aplikovaný výskum)
– Testovanie a vyhodnocovanie metód a modelov v reálnom prostredí
– Užívateľské štúdie: Analýza a identifikácia vhodných technologických nástrojov pre špecifické potreby klienta

2.
Digital skills trainings

– školenia digitálnych zručností

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. poskytuje prístup k verejnej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúre pre používateľov z malých a stredných podnikov, priemyslu, verejného a akademického sektora. Zároveň ponúka spoluprácu na pilotných a “proof-of-concept” projektoch. V portfóliu CSČ SAV sú aj zaujímavé kurzy zamerané na nástroje umelej inteligencie a strojového učenia.

Tréningové programy pre firmy v oblasti AI technológií, ako aj konzultačné služby na identifikovanie prístupu pre aplikáciu a nasadenie AI

3.
Ecosystem building

– budovanie ekosystému

ai projekty

Chcete sa dozvedieť viac o digitálnej transformácii, zistiť ako pomocou AI môžete zefektívniť procesy vo firme? Chcete získať nové kontakty a prepojiť sa so zaujímavým investorom, podnikateľom, alebo s univerzitou? Pomocou našej služby Ecosystem building naberie vaše podnikanie nový dych. Pridajte sa na najbližší event.

ai projekty

Organizujeme konferencie, workshopy a školenia k téme digitalizácie, financovania, investovania a zároveň vytvárame priestor na prepájanie slovenského ekosystému s verejným sektorom, univerzitami, výskumnými organizáciami.

Mapping, matchmaking, networking, creating partnerships, brokerage services

Mapping, matchmaking, networking, creating partnerships, brokerage services

4.
Access to funding

– prístup k financovaniu

Investment readiness advisory

Investment readiness advisory

Grant advisory

Grant advisory